This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

Dyrektorium katechetyczne kościoła katolickiego w polsce

Wraz z rewolucją obyczajową w drugiej połowie XX. wieku zmienił się sposób odbioru religii i nastawienia do wiary przez ogół społeczeństwa. Kościół katolicki reagował zwołując synody i opracowując przygotowaną dla duszpasterzy dokumentację. W Polsce istotnym dokumentem poruszającym funkcjonowanie wspólnoty kościelnej i ogólną metodologię religijną jest Katechizm Kościoła Katolickiego. Oczywistym wydaje się fakt, iż nie jest możliwym opracowanie jednego uniwersalnego sposobu kierowania wspólnotą wiernych. Dlatego, uwzględniając postanowienia ogólne ze Stolicy Apostolskiej, Konferencja Episkopatu Polski opracowała dzieło rodzime dyrektorium katechetyczne kościoła katolickiego w Polsce. Jest to współczesna reakcja na specyficzne warunki religijne panujące nad Wisłą. Dokument postuluje za siłą ewangelizacji i nauczaniem katechetycznym w szkołach, w formie przystępnej i atrakcyjnej dla młodych ludzi, tak by przeciwdziałać postępującemu procesowi laicyzacji społeczeństwa. Publikacja nakreśla zadania, które są zobowiązani zrealizować katecheci i wszystkie osoby zaangażowane w religijne procesy dydaktyczne. Dyrektorium katechetyczne kościoła katolickiego w Polsce jest także próbą scharakteryzowania ogólnej kondycji Kościoła, zarówno w ujęciu całościowym, jak i po kategoryzacji regionalnej. Podkreślona została waga działań na szczeblu lokalnym – w końcu kształtowanie świadomości katolickiej zaczyna się we wspólnocie parafialnej. Misja duszpasterska jest określona w publikacji jako posługa słowa, która spełnia trzy podstawowe funkcje: wychowuje w wierze chrześcijańskiej, objaśnia o doktrynie katolickiej i wtajemnicza w specyfikę religijną. Wszystkie te działania mają przede wszystkim prowadzić do zawiązania i umocnienia wspólnoty religijnej. Nadrzędny cel to komunia z Jezusem Chrystusem. Oprócz indywidualnego podejścia do katechezy ważna jest więc organizacja w kolektywie duszpasterskiej i pełne poznanie wiary, które wynika z odpowiednio wdrożonych metod katechizacji, w szkołach i parafiach.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Praca psychologa mogłaby z pozoru wydawać się pracą łatwą

Co dziennie osoba pracująca na tym stanowisku styka się z wieloma problemami osób, które zgłoszą się po pomoc. Psycholog Gdynia to osoba, która pomaga innym osobom odnalezienie równowagi w możliwie najkrótszym czasie.

Ponadto psycholog zajmuje się terapią zaburzeń depresyjnych, profilaktyką uzależnień od alkoholu, terapią indywidualną oraz terapią rodzinną. Jak można zauważyć pracy jest mnóstwo, ale każdemu psycholog stara się jak najlepiej pomóc.

Pierwsze spotkanie z psychologiem to konsultacja psychologiczna, która polega na zebraniu wywiadu, który będzie stanowił bazę do dalszej terapii. Dzięki takiemu wywiadowi można dokładnie pokierować terapią, aby przyniosła oczekiwany efekt końcowym, jakim jest ogólna poprawa samopoczucia psychicznego. Więc jeśli borykasz się z problemem natury psychologicznej koniecznie zgłoś się do doświadczonej osoby w tym zakresie. Z pewnością uzyskasz u niej odpowiednią pomoc.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Czy każdy nadaje się do pracy w tym zawodzie?

Jaki powinien być dobry gdynia psycholog? Osoba pracująca z ludźmi, nie ważne w jakim zawodzie, musi być przede wszystkim empatyczna i otwarta na ludzi. Musi być to człowiek, umiejący nie tyle pomóc i doradzić ale i także wysłuchać. Psycholog, pomaga rozwiązać wiele naszych problemów, potrafi on nakierować na dobrą drogę, aby wyjść z kłopotów. Nie da on nam rozwiązania na tacy, jednak dzięki niemu szybciej do niego dojdziemy. Musi to być osoba przede wszystkim cierpliwa, która z cierpliwością wysłucha każdego swojego pacjenta. Pod żadnym pozorem nie powinna mówić osobom trzecim, to co usłyszeliśmy od naszego pacjenta. Musi zachować każdą informację tylko i wyłącznie dla siebi. Pomaga on zarówno osobom dorosłym ale i także dzieciom. Dzieci mimo młodego wieku, borykają się czasem z wieloma problemami. Mają one problemy w szkole, z rodzicami którzy się rozwódzą lub z rówieśnikami, którzy się nad nim znęcają w szkole. Warto udać się wtedy do tego specjalisty.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
error: Content is protected !!