Tag Archives: sandro botticelli wiosna

Sandro botticelli wiosna

Według interpretacji prof. Grocha, sprzed kilkudziesięciu lat, szesnasty król, zwany „Słońce Ojczyzny”, miał oznaczać odnowiciela świata, papieża Polaka, który, opierając się na Polsce i później na Słowiańszczyźnie, na nowo odbuduje ideały chrześcijańskie, symbolizowane przez Kościół, na którego czele stoi. Ostatni król „Regnorum Occasus”, czyli „Upadek królestw”, jawi się w tym układzie jako osoba najtrudniejsza do rozszyfrowania. Dawniejsi interpretatorzy łączyli tę postać także z papieżem, który zapewni prawdziwy demokratyzm i upadek monarchistyczno-dyktatorskiego sposobu rządzenia. Inni zaś widzątutaj upadek władztw wszelkiego rodzaju, a nie tylko zmianę ich formy. A jak będzie naprawdę? A może ten „Upadek królestw” to zapowiedź króla absolutnie innego rodzaju, może to człowiek, który pojawi się i będzie przewodzić na zasadach absolutnej równości wszystkich, ewangelicznej franciszkańskiej miłości Boga, człowieka i Natury, na zasadach duchowej służby wynikającej z przywództwa typu ojcowskiego, patriarchalnego, potwierdzanego życiem? Dzisiaj taka prognoza to też utopia, aczkolwiek coraz więcej zwolenników „zielonych idei”, szczególnie o zabarwieniu religijnym, o takim królu – cichego, pokornego serca – marzy. Oczywiście interpretacja przepowiedni opata Reszki zawsze będzie budziła wątpliwości i dawała duże pole do popisu, gdyż przełożenie symboli na pewno nie jest łatwe. Dzisiaj bowiem np.
tytuł „Słońce Ojczyzny” niektórzy skłonni byliby przypisać także kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.

Cześć, mam na imię Damian i na tym blogu chciałbym przekazać Wam swoją wiedzę o społeczeństwie. Swoją naukę zacząłem od szkoły średniej a kontynuuję ją do dziś. Zapraszam Cię więc serdecznie do lektury mego bloga 🙂
error: Content is protected !!